Media in Cooperation and Transition
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

Our other projects:
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
English
සිංහල

புதிய அரசியல் அமைப்பொன்றை உருவாக்குவது சிறந்தது என்று நான் கருதுகின்றேன். ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக இலங்கையர்களாகிய நாம் புதிய விடயங்களை எதிர்ப்பதில் பழக்கப்பட்டுள்ளோம்.

28.11.2017

/“சிங்கள மொழியும், தமிழ் மொழியும் இலங்கையின் அரச கரும மொழிகளாக வேண்டும் என அரசியலமைப்புக்கான 13வது திருத்தத்தால் திருத்தப்பட்டுள்ள 18(1) மற்றும் 18(2) உறுப்புரைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதன் மூலம், சகல அரச ஆவணங்களும், படிவங்களும், அறிவித்தல்களும் (பெயர்ப்பலகைகள் அடங்கலாக), சுற்று நிருபங்களும் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் இருக்க வேண்டும் அல்லது வெளியிடப்பட வேண்டும் என்றும், பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளும் மொழியிலேயே அவர்களுக்கு பதில் அனுப்ப வேண்டும் என்றும், சிங்கள மொழியில் பதில் அனுப்ப […]

29.09.2017

“தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு ஒன்றைச் சாத்தியப்படுத்துவதும், தேசிய நல்லிணக்கத்தை அர்த்தபூர்வமாக சாத்தியப்படுத்துவதும் சமாந்திரமாக அணுகப்பட வேண்டும். தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது யுத்தத்தினால் காயப்பட்ட மனங்களுக்கு மருந்து தடவுவது போல் அமைய வேண்டும்.”என்று ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளரும் நாடளுமன்ற உறுப்பினருமான டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறுகையில் நாட்டில் நல்லிணக்கத்திற்கான சூழலை ஏற்படுத்துவதற்கு சில அடிப்படை விடயங்களை செய்வது அவசியமாகும். தமிழ்மக்களின் பூர்வீகக் காணிகள் விடுவிப்பு, தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பான […]

04.07.2017
புதிய அரசியல் அமைப்பு ஆலோசகர் லால் விஜேநாயக்கா.

பௌத்த மதத்திற்கு முக்கியத்துவம்! ஆனால், அது அரச மதமாக கருதப்பட மாட்டாது.

சுதந்திரத்தின் பின்னர் எமக்கு இலங்கையர் என்ற அடையாளத்துடன் தேசத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டதோடு அதற்கு ஏற்ற வகையில் எல்லா இனத்தவர்களதும் இணக்கத்துடனான அரசியல் அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.

20.05.2017

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள் கட்டுமரம் இணையதளத்திற்கு வழங்கிய செவ்வி. ‘மக்கள் பிரதிநிதிகளாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டமையானது பஞ்சு மெத்தையில் படுத்துறங்குவதற்காக அல்ல’ – பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன்   / 1. கேள்வி: காணாமல்போனோர் தொடர்பான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில,; குறிப்பாக வவுனியாவில் நடைபெறுகின்ற போராட்டங்கள் கவனிப்பாரற்று இருக்கின்றன. இது தொடர்பில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது? பதில்:- காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தமக்கு நீதி […]

05.05.2017

கருத்து வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரமும் ஜனநாயக செயற்பாடுகளும் அதிகரித்தள்ளன. ஆனால் அவை அரசாங்கத்தால் மாத்திரம் செய்யப்பட்டவைகளாக கருத முடியாது. அந்த நிலை எற்படக் காரணம் நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும்.

18.03.2017
வடமாகாண முதலமைச்சர் சீ.வி. விக்னேஸ்வரன்

என்னைப் பற்றி அதிகமான பொய்கள் தெற்கில் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

ஊடகங்கள் ‘வட மாகாண முதலமைச்சர் பௌத்த ஆலயங்களை நிர்மாணிப்பதை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் நிர்மாணிக்க இடமளிக்கக்கூடாது என்றும்’ கூறியதாகவும் திரிபுபடுத்தியதாக அறிக்கையிட்டுள்ளன.

15.03.2017
-ஐ. நா சிறு­பான்மை விவ­கா­ரங்கள் தொடர்பான விசேட அறிக்­கை­­யாளர் -

“மொழி ரீதி­யான இடைவெளி பாரிய பிரச்­சி­னை­யாகவுள்ளது.”

வடக்கு, கிழக்கில் நான் சந்தித்த தமிழ் பேசும் மக்கள் தாம் அரச நிறுவனங்களில் விசேடமாக பொலிஸ், மற்றும் வைத்தியசாலைகளில் தமிழ் மொழி பயன்பாடு இன்மை காரணமாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை என்னிடம் விளக்கிக் கூறினர்.

31.10.2016

முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தலைமையின் வெறுப்பூட்டும் செயல்களால் கொந்தளித்தே முஸ்லிம் காங்கிரஸை மீட்டெக்கும் நோக்கத்துடன் கிழக்கின் எழுச்சி இயக்கத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம் என்று கூறுகிறார் வபாபாறூக். “கட்டுமரம்’ இணையத் தளத்திற்காக அவரை அவரது சாய்தமருது வீட்டில் சந்தித்துப் பேசினோம். கிழக்கின் எழுச்சியின் தலைவராக (அமீர்) இருக்கும் வபாபாறூக் முன்னர் முஸ்லிம் காங்கிரஸின் முன்னாள் பொருளாளர் ஆவார். கட்சியின் செயலாளர் ஹசன் அலி உட்பட மூத்த தலைவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதும் கிழக்கின் அபிவிருத்தி புறந்தள்ளப்பட்டதும்தான் கிழக்கி எழுச்சியை கிளறிவிட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார். கேள்வி: […]

05.08.2016